Ako nato?

V tejto časti nájdete jednoduché užívateľske rady, ako pracovať s vaším iPodom a programom iTunes. Tieto stránky si môžete čítať súvisle ako užívateľský manuál, alebo si vyberte v obsahu len časť, ktorá vás konkrétne zaujíma.

Obsah


Práca s iPodom v iTunes

1. Prvé pripojenie iPodu Shuffle k počítaču
2. iPod menu v iTunes
3. Manuálne pridávanie hudby do iPodu
4. Autofill - čo je to a ako ho používať?
5. iPod ako flash disk
6. Bezpečné odpojenie iPodu od počítača
7. Update softvéru
8. Reštartovanie iPodu
9. Restore iPodu Shuffle


Používanie iPodu Shuffle

10. Ovládanie iPodu Shuffle
11. Dobíjanie iPodu Shuffle
12. Aký je význam tých farebných diód?


1. Prvé pripojenie iPodu Shuffle k počítaču

Pred prvým pripojením iPodu je potrebné mať nainštalovaný program iTunes. Ak ho už máte nainštalovaný, zoberte dokovaciu stanicu a pripojte ju najlepšie do USB 2.0 (iPod je kompatibilný aj s USB 1.1). Po pripojení iPodu Shuffle do dokovacej stanice sa po krátkej chvíli spustí iTunes, ktorý vás následne prevedie jednoduchým nastavením iPodu. Podľa pokynov na obrazovke si vyberiete meno pre váš iPod a následne ho môžete zaregistrovať. Budete mať možnosť zvoliť si, či sa má iPod naplniť hudbou automaticky, alebo si hudbu chcete do iPodu vkladať manuálne. Tieto nastavenia si môžete neskôr meniť v iTunes kedykoľvek.

hore

2. iPod menu v iTunes

iPod Shuffle má v iTunes veľmi jednoduché menu. Skladá sa iba z dvoch záložiek. Prvá záložká má názov "Seetings" a jej úlohou je pomôcť pri jednoduchom nastavovaní iPodu.

Záložka Seetings pozostáva z troch častí:
iPod - obsahuje základné informácie o vašom prehrávači a to meno, kapacita, verzia softvéru a sériové číslo prehrávača
Version - skladá sa z dvoch častí a to Update a Restore. Update slúži na aktualizáciu softvéru vo vašom iPode a Restore na
vrátenie továrenských nastavení. Options - táto časť nám ponúka základné nastavenia nášho iPodu

Detailne popísané "Options"

Open iTunes, when iPod is attached - automatické spustenie iTunes po pripojení iPodu k počítaču
Only update chacked songs - iTunes prenesie do iPodu len označené piesne
Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC - pri prenášaní hudby do iPodu sa piesne prekonvertuju do formátu AAC pre ušetrenie miesta
Enable Sound Check - ak máte piesne ktoré majú rôznu úroveň hlasitosti, iTunes ich stíši na rovnakú úroveň
Limit maximum volume - obmedzenie hlasitosti iPodu
Enable disk use - použitie prehrávača ako flash disk

Úplne v spodnej časti sa nachádza oblasť s informatívnym grafom, vďaka ktorému budete mať prehľad o využití priestoru vášho iPodu. Tento graf využijete hlavne pri vyšších triedach iPodov, kde je možné nahrávať aj videá a fotografie. Pri iPode Shuffle ho využijete iba v prípade, že ho využívate aj ako flash disk.

Druhá záložka má názov "Content" a obsahuje zoznam piesni, ktoré sa v iPode nachádzajú. V tomto zozname môžete nepotrebnú hudbu vymazávať. Úplne dole sa nachádza menu pre Autofill, vďaka ktorému môžeme nechať iTunes automaticky vybrať piesne pre náš iPod a to buď z celej hudobnej knižnice, alebo iba zo zvoleného playlistu.

hore

3. Manuálne pridávanie hudby do iPodu

Dostať hudbu do iPodu je veľmi jednoduché. Stačí, ak si v knižnici vyhľadáte potrebný album alebo interpréta, prípadne si môžete vytvoriť svoj playlist. Následne je potrebné jednoduchým ťahom myšou premiestniť zvolený album alebo playlist na ikonku vášho iPodu, ktorá sa nachádza v ľavom menu.

Hudba sa automaticky prenesie do iPodu. V tomto okamihu je potrebné iPod neodpájať od počítača, až pokiaľ sa nezobrazí v okne iTunes informácia "iPod update is complete". Až potom môžete iPod bezpečne odpojiť.

hore

4. Autofill - čo je to a ako ho používať?

Autofill ponúka možnosť automatického vybratia hudby prostredníctvom iTunes. Autofill nájdeme v iPod menu v záložke "Content". Nastavenia Autoffil sa nachádzajú v dolnej časti obrazovky iTunes. Ponuka vyzerá nasledovne.

Teraz si vysvetlíme jednotlivé možnosti. "Autofill from" tu si zvolíte, či chcete aby si iTunes vyberal hudbu z celej knižnice, alebo iba z určitého playlistu. Zaškrtnutím položky "Replace all items when Autofilling" dovolíte programu iTunes aby vymenil všetky piesne v iPode. Ak táto položka nie je zaškrtnutá, iTunes iba vyplní voľné miesto iPodu a piesne, ktoré boli doposiaľ v iPode ostanú neporušené. "Choose items randomly" ak budete mať túto položku zaškrtnutú, iTunes bude vyberať piesne náhodne, ak nie, tak bude prenášať hudbu presne poporadí (napr. tak ako je v playliste). "Choose higher rated items more often" ak máte túto voľbu zvolenú, iTunes bude preferovať hlavne piesne, ktoré máte ohodnotené podľa obľúbenosti (hviezdičkami). Pre spustenie stačí kliknuť na tlačidlo "Autofill"

Ak nechcete nechať iTunes vyberať hudbu automaticky, používajte manuálne vkladanie hudby.

hore

5. iPod ako flash disk

iPod Shuffle je samozrejme možné použiť aj ako obyčajný flash disk. Pri prvej verzii iPodu Shuffle bolo toto použitie pravdepodobnejšie, keďže mal zabudované USB rozhranie. Pri druhej generácii budete musieť zo sebou nosiť neustále aj dokovaciu stanicu.

Pre aktiváciu používania iPodu ako flash disk stačí v iPod Menu v záložke Seetings zaškrtnuť voľbu "Enable Disk Use". Nachádza sa úplne dole. Následne je možné zvoliť si pomer priestoru, ktorý nechate pre iPod a priestoru, ktorý chcete využívať ako flash disk. Zmeny treba potvrdiť stlačením tlačidla "Apply".

hore

6. Bezpečné odpojenie iPodu od počítača

Pre bezpečné odpojenie iPodu je potrebné ho neodpájať pri update. Vždy si treba overiť, či iPod je už aktualizovaný. Tieto informácie nám ponúka iTunes.

Keď sa zobrazí hláška "iPod update is complete" môžeme iPod manuálne odpojiť z dokovacej stanice, alebo môžete ešte predtým iPod odpojiť softvérovo prostredníctvom tlačidla "Eject" nachádzajúceho sa vedľa ikonky iPodu.

Ak používate svoj iPod Shuffle aj ako flash disk, tak je potrebné iPod odpojiť aj prostredníctvom operačného systému. V MacOS X stačí ikonku disku iPodu pretiahnuť do koša, vo Windows je potrebné kliknuť na ikonku vedľa hodiniek pravým tlačidlom a zvoliť si "Safe Remove Hardware" (Bezpečné odpojenie hardvéru).

hore

7. Update softvéru


POTREBNÉ PRIPOJENIE NA INTERNET!
Apple vydáva priebežne aktualizovaný softvér pre iPod. To či máte vo vašom iPode aktuálny softvér zistíte v iPod Menu, prípadne vás na to upozorní iTunes pri pripojení iPodu.

V časti "Version" sa vám zobrazí dostupný softvér. Aktuálnu verziu, ktorá sa nachádza v iPode vidíte v časti "iPod/Softvare Version". Ak by bol dostupný novší softvér, postupovali by ste nasledovne. Overte si, či máte aktuálnu verziu iTunes (Choďte do iTunes a postupujte nasledovne Help -> Check for updates. Ak by ste nemali aktuálny iTunes, aktualizujte ho). Kliknite na tlačidlo "Update" a následne postupujte podľa pokynov. Po úspešnom update sa iPod reštartuje a opäť pripojí do iTunes. O všetkom vás bude priebežne iTunes informovať. Počas aktualizácie softvéru iPod v žiadnom prípade neodpájajte od počítača! Pri update iPodu vám ostanú vaše skladby neporušené.

Ak by iTunes požadoval pripojenie do USB adaptéru, použite dostupné adaptéry pre iPod. Môže sa to stať ak používate USB 1.1.

hore

8. Reštartovanie iPodu Shuffle

Reštart iPodu Shuffle sa robí veľmi jednoducho. Stačí iPod vypnúť a po piatich sekundách opäť zapnúť. Reštart je hotový.

hore

9. Restore iPodu Shuffle


POTREBNÉ PRIPOJENIE NA INTERNET!
Restore sa vykonáva v prípade problémov s iPodom. Je to vlastne navrátenie iPodu Shuffle do továrenských nastavení. Pri restore iPodu sa vymaže jeho obsah, preto si skontrolujte, či máte všetky piesne zálohované. . Overte si, či máte aktuálnu verziu iTunes (Choďte do iTunes a postupujte nasledovne Help -> Check for updates. Ak by ste nemali aktuálny iTunes, aktualizujte ho). Funkcia Restore sa nachádza v iPod Menu, časť "Seetings/Version" viď obrázok vyššie. Počas restore iPod v žiadnom prípade neodpájajte od počítača!

hore

10. Ovládanie iPodu Shuffle

Je to najjednoduchší prehrávač, takže asi viac netreba písať. Asi už len toľko. že na začiatok playlistu sa dostanete tak, že rychlo stlačíte 3x Play. Ak chcete vyhľadať určitý album, tak si zapnite režim Shuffle a preklikajte sa na nejaku piesteň hľadaného albumu, následne prepnite režim Shuffle do klasického prehrávania a môžebe počúvať daný album. Funkciu HOLD (ochrana proti náhodnému stlačeniu tlačidiel) zapnete podržaním tlačidla PLAY po dobu 3 sekundy. Rovnakým spôsobom ju vypnete.

hore

11. Dobíjanie iPodu Shuffle

Na dobíjanie stačí použiť priloženú dokovaciu stanicu. Tú je potrebné pripojiť k počítaču prostredníctvom portu USB a iPod môžete nechať dobíjať. Štandardné dobíjanie batérie na 100% trvá 4 hodiny. Pre 80% dobitie stačí iPod dobíjať len 2 hodiny.

Pre dobíjanie môžete využiť aj USB adaptéry do siete, ktoré sa hodia na cesty, keď nebudete mať prístup k vášmu počítaču. Taktiež ich budete možno potrebovať pri update alebo restore iPodu.

hore

12. Aký je význam tých farebných diód?

Ak sa pri spúšťaní iPodu nerozsvieti žiadna farebná dióda, batéria iPodu je vybitá. Postupujte podľa pokynov vyššie.

hore